Lietuvos dantų technikų sąjunga

  • tapknariu
  • registruokis

Istorija – Veikla

Pokyčiai ir inovacijos veda dantų technikus pirmyn

Lietuvoje dantų technikų profesijai – jau daugiau kaip šešiasdešimt metų. Bėgant metams, keičiantis politinei situacijai bei ekonominėms sąlygoms nesikeitė viena – žmonės visada norėjo turėti gražią šypseną. Griuvus geležinei užsklandai atsivėrė naujos galimybės profesiniam tobulėjimui – šie pokyčiai specialistams atnešė įdomių iššūkių, o technologinės inovacijos ir tobulėjančios medžiagos suteikė daug žadančių perspektyvų. Tokiame kontekste Lietuvos dantų technikų sąjunga (LDTS) atlieka svarbų vaidmenį padėdama savo profesinei bendruomenei augti ir tobulėti.

Dantų technikai Lietuvoje pradėti ruošti dar 1951 m. Iki 1993 m. dantų technikai patirtimi bei žiniomis dalinosi specialiai sukurtoje Mokslinės stomatologų draugijos Dantų technikų sekcijoje – čia būdavo organizuojamos paskaitos, rodomi įvairūs aktualūs darbai. Nuo 1994 m., gavus LR Vyriausybės dotaciją, Kauno aukštesniojoje medicinos mokykloje buvo įkurta tuo metu vienintelė Pabaltyje moderni dantų technikų mokymo laboratorija. Ši mokymo institucija turėjo didžiulę reikšmę profesionalų augimui – tapusi medicinos ir socialinių mokslo studijų centru, mokykla naujojoje dantų technikų rengimo laboratorijoje rengė kvalifikuotus profesionalus, rūpinosi dirbančių specialistų tobulimu, organizavo mokymus bei profesinius kursus.

Nepriklausomybės metais tiek dantų technikų laboratorijos, tiek bendrai odontologija vystėsi labai sparčiai, progresas keitė natūralumo, estetikos, funkcijos sampratas. Poreikis pagerinti paciento gyvenimo kokybę, išvaizdą ar net sveikatos būklę netruko išjudinti dantų technikų darbo sritį. Prasidėjo naujų galimybių laikotarpis, kurio pagrindinis tikslas bei iššūkis – sukurti tokias restauracijas, kurios būtų kuo artimesnės natūraliems paciento dantims. To pasekoje 1994 m. pavasarį Kauno aukštesniosios medicinos mokykloje buvo atverstas ir dar vienas profesinio dantų technikų rengimo istorijos puslapis – įkurta Lietuvos dantų technikų sąjunga. Jos tikslas buvo suburti visus specialistus, skatinti juos glaudžiai bendradarbiauti, dalintis žiniomis ir tobulėti komandoje. 2004 m., įkūrus Lietuvos Respublikos Odontologų rūmus, Lietuvos dantų technikų sąjungos veikla buvo sustabdyta, tačiau neuždaryta.

2010 m. balandį pradėtas naujas veiklos etapas – iniciatyvinė grupė nusprendė atkurti Lietuvos dantų technikų sąjungos veiklą. Šį sykį buvo atsisakyta masiškumo. Į LDTS nėra siekiama suburti visus Lietuvos dantų technikus – dantų technikų laboratorijų darbo specifika ir lygis labai įvairus, žmonės skirtingi, todėl šiandien kiekvienas turi galimybę rinktis – būti sąjungos dalimi, ar ne. Pagrindinės LDTS veiklos kryptys išliko nepakitusios – siekiama atstovauti dantų technikų interesus visose institucijose bei visuomeninese organizacijose, skatinti profesinį tobulėjimą.

Šiuo metu sąjunga vienija 147 narius, aktyviai bendradarbiaujama su LR odontologų rūmais (visi LR Odontologų rūmų tarybos nariai yra ir Lietuvos dantų technikų sąjungos nariai). Vienybė, bendradarbiavimas, aukštesnio darbo lygio siekis – pamatiniai kriterijai, kuriuos akcentuoja į sąjungą susibūrę bendraminčiai. Gebėjimas patraukliai sudėlioti situaciją burnoje išlaikant funkcinius poreikius reikalauja ne tik gero profesinio pasirengimo, naujausių darbo metodų išmanymo, bet ir kūrybiškumo, glaudaus specialistų bendradarbiavimo. Sąjungos nariai turi galimybę tobulintis, ieškoti naujovių, organizuojami suvažiavimai, konferencijos, kuriose dantų technikai, kartu su gydytojais odontologais, pristato pranešimus aktualiomis temomis. Nepamirštama ir jaunoji karta – LDTS aktyviai bendradarbiauja su mokymo institucijomis, studentams rengia praktinius užsiėmimus, suteikia praktikos vietas, bendradarbiauja rengiant diplominius darbus, o pasibaigus studijoms ir įdarbina.

Tačiau organizacijos tikslai čia nesibaigia. Siekama ne tik dalintis naujausiomis žiniomis, bet ir skatinti specialistus likti pavyzdingais bei sąžiningais savo tiesioginiuose darbuose, būti socialiai atsakingais piliečiais – sąjunga aktyviai įgyvendina įvairius socialinius projektus, organizuoja labdaros renginius.

Jau dabar dantų technikų darbe didžiulį vaidmenį vaidina inovatyvios technologijos, aktualūs pasiekimai IT srityje, naujos medžiagos, todėl kaita – esminis artimiausios dekados raktažodis. Norėdami išgyventi ir priimti pokyčius, visų pirma turime turėti žinių bei noro prisitaikyti. Tokioje situacijoje svarbiausia – kokybiškas išsilavinimas, visą gyvenimą trunkantis mokymasis, specialistų bendradarbiavimas siekiant rasti geriausius atsakymus. O tai ir yra esminiai momentai formuojant gaires Lietuvos dantų technikų sąjungos ateities projektams.

Lietuvos dantų technikų sąjungos įkūrėjai:

Bajažinskienė Irena – Vilnius
Bosienė Aldona – Kaunas
Dabrovolskienė Antanina – Alytus
Daublys Bronius – Klaipėda
Didžiulis Alfonsas – Rokiškis
Greimienė Onutė – Vilkaviškis
Jagminas Vaclovas – Šilutė
Javtokienė Alma – Šiauliai
Jucius Rimantas – Jurbarkas (Kaunas)
Makarienė Roma – Šiauliai
Opolskis Vytautas – Vilnius
Palšauskienė Nijolė – Kaunas
Pranulienė Daiva – Vilnius
Ralys Petras – Kaunas
Raščius Apolinaras – Panevėžys
Skirkevičius Kęstutis – Klaipėda
Survila Algirdas – Kaunas
Šulinskienė Laima – Jurbarkas